อาร์เซน่อลซูริค

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 กษัตริย์แห่ง สหราชอาณาจักรเสด็จสวรรคตขณะพระชนมพรรษา 96 พรรษาจากการแถลงการณ์ยืนยันอย่างเป็นทางการโดยสำนักพระราชวังบักกิงแฮมสมเด็จพระราชินีนาถฯ ขึ้นครองราชย์ในปี 1952 ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ครองราชย์ยาวนานที่สุดใน สหราชอาณาจักร ที่ระยะเวลา 70 ปี โดย เจ้าชายชาร์ลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ พระราชโอรสจะเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่แห่ง สหราชอาณาจักร และจะเป็นผู้นำในการถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของ สมเด็จพระราชินีนาถฯโดย...